Na tej stronie znajdziesz starą mapę Polski do wydrukowania i ściągnięcia w formacie PDF. Starożytna mapa Polski przedstawia przeszłość i ewolucję kraju Polska w Europie.

Mapa Starożytnej Polski

Historyczna mapa Polski

Starożytna mapa Polski przedstawia ewolucję Polski. Ta historyczna mapa Polski pozwoli Ci na podróżowanie w przeszłości i w historii Polski w Europie. Starożytna mapa Polski jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

W 966 r. książę Mieszko I nawrócił się na chrześcijaństwo i przez chrzest sprowadził starożytną Polskę do wspólnoty narodów zachodnich. Pierwsza koronacja miała miejsce w katedrze wawelskiej w Krakowie w 1025 r. i Królestwo Polskie zaczęło nabierać kształtów wymienionych na mapie starożytnej Polski. Faza dynastii Jagiellonów przyniosła bliskie związki z Wielkim Księstwem Litewskim. W 1385 r. Litwa przyjęła chrześcijaństwo z rąk polskich i powstała unia polsko-litewska, która trwała ponad 400 lat.

Z czasem w starożytnej Polsce pojawiło się nowe zagrożenie. Zakon krzyżacki skierował swoją kampanię przeciwko Litwie i Polsce. W 1410 r. w bitwie pod Tannenbergiem (Grunwald) zjednoczone siły Polski i Litwy całkowicie zniszczyły Krzyżaków. Była to jedna z największych i najważniejszych bitew średniowiecza, co widać na antycznej mapie Polski.

XVI w. był to wiek starożytnej Polski "Złoty Wiek". Prądy renesansowe przyniosły krajowi rozkwit, Polska rozwijała się kulturowo, artystycznie i naukowo. Polski astronom, Mikołaj Kopernik (1473-1543), sformułował pierwszą nowoczesną heliocentryczną teorię układu słonecznego i dał początek nowoczesnej astronomii pokazanej na antycznej mapie Polski. Podczas gdy Europa była pochłonięta religijnymi zawirowaniami, Polska proklamowała politykę tolerancji religijnej, która przyciągała wielu uchodźców z prześladowań religijnych (chrześcijan, Żydów, muzułmanów). Kraj rozszerzał się również terytorialnie.