Na tej stronie znajdziesz mapę flag Polski do wydrukowania i ściągnięcia w formacie PDF. Mapa flagowa Polski przedstawia flagę Polski na mapie terenowej Polski. A także historię flagi Polski w Europie.

Mapa flagowa Polski

Mapy flagowe Polski

Mapa flagowa Polski pokazuje flagę Polski na pustej mapie Polski. Ta mapa flagowa Polski pozwoli Państwu poznać historię, pochodzenie i skład flagi Polski w Europie. Mapa flagowa Polski jest dostępna do pobrania w formacie PDF, w wersji drukowanej i bezpłatnie.

Flaga Polski składa się z dwóch poziomych pasów o równej szerokości, górny biały i dolny czerwony, jak wspomniano na mapie flagowej Polski. Te dwa kolory są określone w Konstytucji RP jako kolory narodowe. Wariant flagi z godłem narodowym w środku białego paska jest prawnie zastrzeżony do użytku służbowego za granicą i na morzu. Podobna flaga z dodatkiem jaskółczego ogona jest używana jako oznaczenie morskie Polski.

Flagi w Polsce są używane zgodnie z protokołem flag zwyczajowych, a nie prawnych (patrz mapa flag Polski). Oprócz obowiązku traktowania flagi z należytym szacunkiem, polskie prawo nie oferuje szczegółowego kodeksu prawidłowego używania polskiej flagi. Niektóre organizacje i instytucje publiczne, takie jak Instytut Heraldiga i Weksylologii oraz Najwyższa Izba Kontroli zaproponowały pisemne protokoły flagowe dla flagi polskiej, oparte na zwyczajach, protokołach flagowych innych krajów, takich jak Indie i Stany Zjednoczone, oraz na zdrowym rozsądku. Wytyczne te nie są jednak prawnie wiążące.

Polskie prawo mówi, że traktowanie symboli narodowych, w tym flagi, "z czcią i szacunkiem" jest "prawem i obowiązkiem" każdego polskiego obywatela oraz wszystkich organów, instytucji i organizacji państwowych (patrz mapa flagi Polski). Publiczny brak szacunku, zniszczenie lub umyślne zdjęcie flagi jest uznawane za przestępstwo podlegające karze grzywny, karnej służebności lub do roku pozbawienia wolności. Oficjalne statystyki pokazują, że przestępstwa przeciwko symbolom narodowym są rzadkością: 43 takie przestępstwa w 2003 roku i 96 w 2004 roku stanowiły mniej niż 0,001% wszystkich zarejestrowanych w Polsce przestępstw w tych latach. Inne, nieokreślone naruszenie przepisów dotyczących flagi polskiej jest wykroczeniem, podlegającym karze grzywny lub do jednego roku pozbawienia wolności.