Na tej stronie znajdziesz mapę drogową Polski do wydrukowania i pobrania w formacie PDF. Mapa drogowa Polski przedstawia szczegółową sieć dróg, głównych autostrad i bezpłatnych autostrad Polski w Europie.

Mapa drogowa Polski

Mapy drogowe Polski

Mapa drogowa Polski pokazuje wszystkie sieci drogowe i główne drogi w Polsce. Ta mapa drogowa Polski pozwoli Ci na przygotowanie tras i odnalezienie Twoich tras po drogach Polski w Europie. Mapa drogowa Polski jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Infrastruktura drogowa w Polsce wymaga dalszego rozwoju według Unii Europejskiej. Na dzień 31 grudnia 2009 r. istnieje 916 km (570 mln) autostrad (autostrady, pojedyncza - autostrada); 606 km (380 mln) dróg ekspresowych (drogi ekspresowe, pojedyncza - droga ekspresowa) oraz rozległa sieć innych dróg (z czego około 1200 km (750 mln) to drogi dwujezdniowe) łączące wszystkie większe miasta wymienione na mapie drogowej Polski.

Polskie drogi publiczne są pogrupowane w kategorie związane z podziałem administracyjnym, co widać na mapie drogowej Polski. Polska posiada 383.313 km (238.180 km) dróg publicznych, z czego 122.080 km (75.860 km) to drogi nieutwardzone (2008): Drogi krajowe (klasy A, S, GP i wyjątkowo G): 18.520 km (11.510 min.), drogi wojewódzkie (klasy G, Z i wyjątkowo GP): 28.536 km (17.730 min.), 61.4 km (38 mln) dróg nieutwardzonych, drogi powiatowe (klasy G, Z i wyjątkowo L): 126 924 km (78 870 mln), 12 539 km (7 790 mln) dróg nieutwardzonych, drogi gminne (klasy L, D i wyjątkowo Z): 209 333 km (130 070 mln), 109 478 km (68 030 mln) dróg nieutwardzonych.

Jakość polskiego systemu transportu drogowego hamuje rozwój gospodarczy kraju poprzez spowolnienie przepływu towarów i osób. W 2007 r. tylko 3% polskich dróg spełniało standardy unijne. Chociaż łączna długość dróg jest stosunkowo wysoka, w Polsce brakuje minimalnej wymaganej gęstości autostrad i dróg ekspresowych. 4.808 km (2.990 km) tras zostało zaklasyfikowanych jako część europejskich korytarzy transportowych TINA, jak pokazano na mapie drogowej Polski. Według raportu stanu dróg krajowych GDDKiA z 2008 r., 25% dróg krajowych było przystosowanych do przeładunku 11,5 tony na oś.

Mapa drogowa Polski

Mapy autostrad w Polsce

Mapa drogowa Polski pokazuje płatne i bezpłatne autostrady Polski. Ta mapa autostrad Polski pozwoli Państwu na przygotowanie tras na autostradach Polski w Europie. Mapa autostrad Polski jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Polska posiada dużą i wciąż rosnącą sieć drogową składającą się z około 1053 mil autostrad i 1506 mil dróg ekspresowych, o których mowa na mapie drogowej Polski. Kraj ten znalazł się na 5. miejscu w Europie pod względem długości autostrad i dróg ekspresowych. W ramach obecnego programu GDDKiA planuje wydać 37,5 mld dolarów na autostrady i drogi do 2025 roku. Polska posiada również kilka dwupasmowych i kilka czteropasmowych autostrad, które łączą wszystkie obszary kraju nieobsługiwane jako drogi ekspresowe. Uzupełnia je sieć ogólnie słabo utrzymanych dróg bocznych i lokalnych dróg utwardzonych.

Sieć polskich autostrad była w przeszłości postrzegana jako chronicznie słabo rozwinięta i pozbawiona podstawowej nowoczesnej infrastruktury. Po upadku komunizmu i po przystąpieniu do Unii Europejskiej sytuacja ta szybko zmienia się na lepsze i w następnej dekadzie Polska planuje posiadać bardzo nowoczesną sieć autostrad (patrz mapa drogowa Polski).

Krajowa Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Polskie Koleje Państwowe PKP S.A., Polskie Sieci Kolejowe (PKP-PLK), Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej są odpowiedzialne za projekty ogólnokrajowe lub regionalne. Wiele projektów dotyczących autostrad, kolei i śródlądowych dróg wodnych kwalifikuje się do dofinansowania ze środków UE, jak wspomniano na mapie autostrad w Polsce.