Na tej stronie znajdziesz mapę regionu Polski do wydrukowania i pobrania w formacie PDF. Mapa polityczna Polski przedstawia państwa, regiony, województwa i okolice Polski w Europie.

Mapa regionów Polski

Mapa obszarów Polski

Mapa regionów Polski przedstawia okoliczne obszary i województwa Polski. Ta administracyjna mapa Polski pozwoli Państwu poznać regiony Polski w Europie. Mapa regionów Polski jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Polska jest podzielona na 16 województw (regionów), jak wspomniano na mapie regionów Polski: Wielkopolskie (Poznań), kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz i Toruń), małopolskie (Kraków), łódzkie (Łódź), dolnośląskie (Dolnośląskie Wrocław Lublin): Lubelskie (Lublin) Lubusz :Lubuskie (Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra), Mazowieckie (Warszawa), Opole (Opolskie (Opole), Podlaskie (Białystok), Pomorskie (Gdańsk), Śląskie (Katowice), Podkarpackie (Rzeszów), Świętokrzyskie (Święty Krzyż): świętokrzyskie (Kielce), warmińsko-mazurskie (Warmińsko-Mazurskie (Olsztyn), zachodniopomorskie (Szczecin).

Podział administracyjny Polski od 1999 roku opiera się na trzech poziomach podziału. Terytorium Polski podzielone jest na województwa (regiony), które następnie dzielą się na powiaty, a te z kolei na gminy (gminy lub gminy). Duże miasta mają zazwyczaj status zarówno gminy, jak i powiatu. Polska posiada obecnie 16 województw, 379 powiatów (w tym 65 miast na prawach powiatu) oraz 2 478 gmin, jak widać na mapie regionów Polski.

Obecny system został wprowadzony na mocy szeregu ustaw uchwalonych przez polski parlament w 1998 r. i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1999 roku. Wcześniej (w okresie 1975-1998) istniało 49 mniejszych województw lub regionów, a nie było powiatów (zob. Podział administracyjny PRL). W wyniku reformy utworzono 16 większych województw (w dużej mierze opartych i nazwanych na historycznych regionach, jak to pokazano na mapie regionów Polski) i przywrócono powiaty.

Mapa polityczna Polski

Mapa administracyjna Polski

Mapa polityczna Polski przedstawia regiony i województwa Polski. Ta mapa administracyjna Polski pozwoli Państwu na pokazanie regionów, granic administracyjnych i miast Polski w Europie. Mapa polityczna Polski jest dostępna do pobrania w formacie PDF, w wersji drukowanej i bezpłatnie.

Polityka Polski odbywa się w ramach parlamentarnej, reprezentacyjnej, demokratycznej republiki, w której premier jest szefem rządu systemu wielopartyjnego, a prezydent głową państwa (zob. mapa polityczna Polski). System polityczny jest określony w Konstytucji RP, która gwarantuje również szeroki zakres swobód obywatelskich.

Polski parlament ma dwie izby, o których mowa na mapie politycznej Polski. Niższa izba (Sejm) liczy 460 posłów, wybieranych na czteroletnią kadencję w drodze proporcjonalnej reprezentacji w wielomiejscowych okręgach wyborczych metodą d'Hondta, podobną do tej stosowanej w wielu sejmowych systemach politycznych, z progiem 5% (8% dla koalicji, próg uchylony dla mniejszości narodowych).

Od 1989 r. Polska ma system wielopartyjny, a na jej mapie politycznej znajdują się liczne konkurujące ze sobą partie polityczne. Poszczególnym partiom zazwyczaj nie udaje się samodzielnie zdobyć władzy i zazwyczaj współpracują one z innymi partiami w celu utworzenia rządów koalicyjnych. Platforma Obywatelska (PO) - Jedna z dwóch głównych partii na polskiej scenie politycznej od 2005 roku, PO po raz pierwszy weszła do Sejmu w 2001 roku. Wiodąca partia w rządzie od 2007 roku. Zjednoczona Polska (SP) - prawicowe i eurosceptyczne ugrupowanie, które oddzieliło się od PiS po wyrzuceniu Zbigniewa Ziobro i jego frakcyjnych sojuszników z partii, po wyborach parlamentarnych w 2011 roku. SP ma się jeszcze przekształcić z ugrupowania politycznego skupionego wokół Ziobro w formalną partię polityczną.

Mapa państw Polski

Mapa państw Polski

Mapa państwowa Polski przedstawia wszystkie departamenty i regiony Polski. Mapa państw pozwala na poznanie obszarów i miast Polski w Polsce. Mapa Polski jest dostępna do pobrania w formacie PDF, w wersji drukowanej i bezpłatnie.

Podział administracyjny Polski w latach 1979-1998 obejmował 49 województw lub stanów utrzymanych po utworzeniu III RP w 1989 r. przez kolejną dekadę. Ta reorganizacja podziału administracyjnego Polski wynikała głównie z ustaw o reformie samorządowej z lat 1973-1975. W miejsce trójstopniowego podziału administracyjnego (województwo, powiat, gmina) wprowadzono nowy dwustopniowy podział administracyjny (49 małych województw i gmin, jak widać na mapie państwowej Polski). Trzy najmniejsze województwa - Warszawa, Kraków i Łódź - miały szczególny status województwa miejskiego, a prezydent miasta (burmistrz) był również wojewodą.

Województwo, czyli państwo, nazywane w polskim województwie [vɔjɛˈvut͡stfɔ] (liczba mnoga województw), jest od XIV wieku administracyjnym podziałem wysokiego szczebla Polski. Przyjęte w 1998 r. reformy samorządu terytorialnego, które weszły w życie 1 stycznia 1999 r., stworzyły szesnaście nowych województw, co widać na mapie państwowej Polski. Zastąpiły one 49 dawnych województw, które istniały od 1 lipca 1975 roku.

Obecnie nazwy polskich województw lub stanów pochodzą głównie od regionów historycznych i geograficznych, natomiast te sprzed 1998 r. na ogół wzięły swoje nazwy od miast, na których się skupiały. Nowe jednostki mają powierzchnię od poniżej 10.000 km2 (województwo opolskie) do ponad 35.000 km2 (województwo mazowieckie) oraz liczbę ludności od jednego miliona (województwo lubuskie) do ponad pięciu milionów (województwo mazowieckie), jak pokazuje mapa państwowa Polski.