Na tej stronie znajdziesz mapę satelitarną Polski do wydrukowania i ściągnięcia w formacie PDF. Mapa satelitarna Polski przedstawia nowe zdjęcia Polski widzianej z lotu ptaka w Europie.

Mapa satelitarna Polski

Mapa Polski z satelity

Mapa satelitarna Polski przedstawia nowe zdjęcia Polski widzianej z lotu ptaka. Ta mapa satelitarna Polski pozwoli Państwu zobaczyć Polskę w Europie widzianą z nieba. Mapa satelitarna Polski jest dostępna do pobrania w formacie PDF, w wersji drukowanej i bezpłatnie.

Polska zajmuje powierzchnię 312 600 km2, czyli ok. 31 mln ha, z czego 60% to tereny rolnicze, a 29% to tereny leśne wymienione na mapie satelitarnej Polski. Prawie cały obszar znajduje się w basenie Morza Bałtyckiego, a bardzo niewielka część południowo-wschodniej części kraju znajduje się w basenie Morza Czarnego. Rzeki Odra i Wisła przepływają przez całe terytorium Polski, a szereg małych rzek wpływa bezpośrednio do Morza Bałtyckiego. Ponad połowa mieszkańców wybrzeża basenu Morza Bałtyckiego mieszka w Polsce, wykorzystując 40 proc. położonych tam gruntów ornych, stąd duży wpływ kraju na zanieczyszczenie tego morza (Fotyma i Terelak, 1994).

Nadbałtyckie równiny przybrzeżne są nisko położonym regionem utworzonym z osadów zdeponowanych przez morze, co można zobaczyć na mapie satelitarnej Polski. Linia brzegowa została ukształtowana w wyniku działania podnoszącego się morza po cofnięciu się skandynawskiej pokrywy lodowej. Dwie główne zatoki na gładkim wybrzeżu to Zatoka Pomorska na granicy z Niemcami na dalekim północnym zachodzie i Zatoka Gdańska na wschodzie. Odra opróżnia się w pierwszej z nich, a Wisła tworzy dużą deltę na czele drugiej. Sandbary z dużymi wydmami tworzą wzdłuż dużej części wybrzeża zalewy i jeziora przybrzeżne.

Na północ od centralnej niziny pojezierza znajdują się jedyne w Europie puszcze, a w dużej części Polski kurczą się dziewicze, nienaruszone siedliska przyrodnicze. Działania lodowcowe w tym regionie ukształtowały jeziora i niskie wzgórza na płaskim terenie przylegającym do Litwy i Morza Bałtyckiego, jak to pokazano na mapie satelitarnej Polski. Niewielkie jeziora zajmują całą północną część Polski, a formacje lodowcowe charakteryzujące region jeziorny rozciągają się aż do 200 km w głąb lądu w zachodniej Polsce. Szerokie doliny rzek dzielą region jezior na trzy części. Na północnym zachodzie Pomorze położone jest na południe od wybrzeża Bałtyku i na północ od rzek Warty i Noteci. Mazury zajmują pozostałą część północnej Polski i charakteryzują się ciągiem większych jezior.