Na tej stronie znajdziesz mapę geograficzną Polski do wydrukowania i pobrania w formacie PDF. Mapa geograficzna Polski przedstawia topografię, ukształtowanie terenu, rzeki, góry, klimat i cechy fizyczne Polski w Europie.

Mapa fizyczna Polski

Mapa fizyczna Polski

Mapa fizyczna Polski przedstawia ukształtowanie terenu i geografię Polski. Ta mapa geograficzna Polski pozwoli Państwu odkryć cechy fizyczne Polski w Europie. Mapa fizyczna Polski jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Terytorium Polski rozciąga się na kilka regionów geograficznych, pomiędzy szerokościami geograficznymi 49° a 55° N oraz 14° a 25° E, jak wspomniano na fizycznej mapie Polski. Na północnym zachodzie znajduje się wybrzeże Bałtyku, które rozciąga się od Zatoki Pomorskiej do Zatoki Gdańskiej. Wybrzeże to charakteryzuje się kilkoma mierzejami, jeziorami przybrzeżnymi (dawne odcięte od morza zatoki) oraz wydmami. Linia brzegowa, w dużej mierze prosta, jest wcięta przez Zalew Szczeciński, Zatokę Pucką i Zalew Wiślany. Centrum i część północna leżą w obrębie Niziny Północnoeuropejskiej.

Jak widać na fizycznej mapie Polski, kraj ten posiada linię brzegową na Bałtyku od strony północnej. Linia brzegowa jest dość gładka, z plażami i wydmami piaszczystymi, ale wcięta przez rozrzucone nisko rosnące klify. Z nizin bałtyckich, ziemia w Polsce łagodnie przechodzi w pagórkowate tereny pokryte drzewami, z kilkoma wyższymi wzniesieniami na Pojezierzu Pomorskim na północnym wschodzie. Północne regiony są nieco pagórkowate. Na Nizinie Środkowej dominują płaskie, żyzne pola uprawne i doliny rzeczne, które wtapiają się w pagórkowaty teren na południe od Wisły. Południowa trzecia część kraju jest regionem górskim.

Strukturę rzeźby terenu Polski można podzielić bardziej szczegółowo na szereg stref o tendencji wschód-zachód, jak widać na fizycznej mapie Polski. Na północy leżą bagna i wydmy wybrzeża Bałtyku; na południe od nich znajduje się pas morenowego terenu z tysiącami jezior, których południowa granica wyznacza granicę ostatniego lądolodu. Trzecią strefę tworzą centralne niziny, których minimalna rzeźba terenu została stworzona przez strumienie wydobywające się z cofających się lodowców. Strefa ta jest polskim sercem, miejscem występowania rolnictwa w miejscach, gdzie lessy zalegają nad stosunkowo nieurodzajnymi złożami fluwioglacjalnymi. Czwartą strefę tworzą starsze góry i wyżyny na południu, choć o ograniczonym zasięgu, oferuje ona spektakularną scenerię. Wzdłuż południowej granicy kraju znajdują się pasma Sudetów i Karpat oraz ich przedgórze.

Mapa topograficzna Polski

Mapa topografii Polski

Mapa topograficzna Polski przedstawia cechy fizyczne Polski. Ta mapa topograficzna Polski pozwoli Państwu odkryć ukształtowanie terenu i położenie geograficzne Polski w Europie. Mapę topograficzną Polski można pobrać w formacie PDF, wydrukować i bezpłatnie.

Polska jak na mapie topograficznej rozciąga się na obszarze 876 km z północy na południe i 689 km ze wschodu na zachód, na powierzchni 564 5897 km2 włączając w to wody śródlądowe. Średnie wzniesienie wynosi 173 metry, a tylko 3% terytorium Polski wzdłuż południowej granicy przekracza 500 metrów. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Rysy, która wznosi się na wysokość 2 499 metrów w Pasmie Tatrzańskim Karpat, 95 kilometrów na południe od Krakowa. Około 60 kilometrów kwadratowych wzdłuż Zatoki Gdańskiej znajduje się poniżej poziomu morza. Polska tradycyjnie podzielona jest na pięć stref topograficznych z północy na południe.

Największa, centralna nizina, czyli "Nizina Polska", jest wąska na zachodzie, następnie rozszerza się na północ i południe, gdyż rozciąga się na wschód, jak wspomina się o niej na mapie topograficznej Polski. Wzdłuż granicy wschodniej strefa ta sięga od dalekiego północnego wschodu do niecałych 200 km od granicy południowej. Teren na nizinie centralnej jest dość płaski, a wcześniejsze jeziora polodowcowe zostały wypełnione osadami. Obszar ten przecina kilka dużych rzek, w tym Odra (Odra), która określa Nizinę Śląską na południowym zachodzie, oraz Wisła (Wisła), która określa obszary nizinne Polski środkowo-wschodniej.

Na południe od nizin znajdują się Wyżyny Małopolskie, pas o szerokości od 90 do 200 km, utworzony przez łagodnie nachylone przedgórza Sudetów i Karpat oraz wyżyny łączące pasma w Polsce południowo-środkowej, jak pokazano na mapie topograficznej Polski. Topografia tego regionu podzielona jest poprzecznie na wyższe i niższe wzniesienia, co odzwierciedla jego podstawową budowę geologiczną. W zachodniej części Wzniesienia Śląsko-Krakowskiego znajdują się bogate złoża węgla. Trzeci obszar topograficzny znajduje się po obu stronach południowej granicy Polski i jest utworzony przez pasma Sudetów i Karpat. Na terenie Polski żadne z tych pasm nie jest na tyle zakazane, aby uniemożliwić znaczne zamieszkiwanie, a Karpaty są szczególnie gęsto zaludnione. Wytrzymała forma Sudetów wynika ze zmian geologicznych, które ukształtowały późniejsze wypiętrzenie Karpat.

Mapa wysokościowa Polski

Mapa wysokościowa Polski

Mapa wysokościowa Polski pokazuje różne wysokości nad poziomem morza. Ta mapa wysokościowa Polski pozwoli Ci wiedzieć, gdzie znajdują się najwyższe i najniższe regiony Polski w Europie. Mapa wysokościowa Polski jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Krajobraz naturalny Polski można podzielić szeroko na trzy grupy rzeźby terenu: niziny, wyżyny i góry. Wschodnie krańce Polski mają cechy wspólne dla Europy Wschodniej, ale pozostała część kraju jest związana z Europą Zachodnią strukturą, klimatem i charakterem jej roślinności. Dominują cechy nizinne: średnia wysokość nad poziomem morza w całym kraju wynosi zaledwie 568 stóp (173 m n.p.m.), podczas gdy ponad trzy czwarte powierzchni kraju leży poniżej 650 stóp, jak pokazano na mapie wysokościowej Polski.

Najwyższym wzniesieniem w Sudetach jest Śnieżka (1 602 m n.p.m.) w Karkonoszach, jak widać na mapie wysokościowej Polski. Śnieżka (czeska), Śnieżka (polska), lub Schneekoppe (niemiecka) to najwyższy szczyt Karkonoszy (znany również jako Karkonosze lub Riesengebirge (niemiecka), część pasma Sudetów. Wznosi się na wysokość 1 602 metrów nad poziomem morza. Od 1945 roku leży na granicy czesko-polskiej, a na samym szczycie góry znajduje się kamień graniczny. Śnieżka jest najwyższym punktem w Czechach.

Z długością 651 mil (1047 kilometrów) i dorzeczem o powierzchni około 75 100 mil kwadratowych (194 500 kilometrów kwadratowych), jak pokazano na mapie wysokościowej Polski, jest to droga wodna o dużym znaczeniu dla narodów Europy Wschodniej; ponad 85 procent dorzecza leży jednak na terytorium Polski. Najniższy punkt w Polsce - na wysokości 2 metrów (6,6 ft) poniżej poziomu morza - znajduje się w Raczkach Elbląskich, w pobliżu Elbląga, w Delcie Wisły.

Mapa rzek w Polsce

Mapa rzek w Polsce

Mapa rzek w Polsce przedstawia główne rzeki wraz z ich nazwami. Mapa rzek w Polsce pozwoli Państwu znaleźć główne rzeki, które płyną w Polsce i przez nią w Europie. Mapa rzek w Polsce jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Najdłuższymi rzekami są: Wisła o długości 1047 km (651 mln), Odra stanowiąca część zachodniej granicy Polski o długości 854 km (531 mln), jej dopływ Warta o długości 808 km (502 mln) oraz Bug, dopływ Wisły o długości 772 km (480 mln), zgodnie z mapą rzeczną Polski. Wisła i Odra wpływają do Bałtyku, podobnie jak wiele mniejszych rzek na Pomorzu.

Łyna i Angrapa przepływają przez Pregolę do Bałtyku, a Czarna Hańcza wpływa do Bałtyku przez Niemen. Podczas gdy zdecydowana większość polskich rzek wpada do Bałtyku, polskie Beskidy są źródłem niektórych górnych dopływów Orawy, które przepływają przez Wag i Dunaj do Morza Czarnego, jak można zobaczyć na polskiej mapie rzek. Beskidy wschodnie są również źródłem niektórych strumieni, które przepływają przez Dniestr do Morza Czarnego.

Rzeki w Polsce są wykorzystywane do nawigacji od wczesnych lat (patrz mapa Polski). Wikingowie, na przykład, podróżowali w górę Wisły i Odry swoimi długościami. W średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, kiedy Rzeczpospolita Obojga Narodów była koszykiem chleba Europy, duże znaczenie miał transport zboża i innych produktów rolnych Wisłą w kierunku Gdańska i dalej do innych części Europy.

Mapa górska Polski

Mapa gór Polski

Mapa gór w Polsce pokazuje główne góry z ich nazwami w Polsce. Mapa gór w Polsce pozwoli Państwu odnaleźć główne pasma górskie i najwyższe góry Polski w Europie. Mapę górską Polski można pobrać w formacie PDF, wydrukować i bezpłatnie.

Polska ma 70 gór na wysokości ponad 2000 m n.p.m., a wszystko to w Tatrach, jak wynika z mapy górskiej Polski. Polskie Tatry, na które składają się Tatry Wysokie i Zachodnie, to najwyższa grupa górska w Polsce i w całym paśmie Karpat. W Tatrach Wysokich leży najwyższy punkt Polski, północno-zachodni szczyt Rysów, o wysokości 2 499 m n.p.m. (8 199 stóp). U jego podnóża leżą górskie jeziora Czarny Staw pod Rysami i Morskie Oko.

Drugą co do wielkości grupą górską w Polsce są Beskidy, których najwyższym szczytem jest Babia Góra, na wysokości 1725 m n.p.m., jak wynika z mapy górskiej Polski. Kolejną najwyżej położoną grupą górską są Karkonosze Sudeckie, których najwyższym punktem jest Śnieżka, na wysokości 1602 m n.p.m. Do najpiękniejszych gór Polski należą Bieszczady na dalekim południowym wschodzie Polski, których najwyższym punktem jest Tarnica, o wysokości 1 346 m n.p.m. (4 416 stóp).

Turyści często odwiedzają Gorczański Park Narodowy, którego najwyższym punktem jest Turbacz, o wysokości 1.310 m n.p.m., oraz Pieniny w Pienińskim Parku Narodowym, którego najwyższym punktem jest Wysokie Skałki, o wysokości 1.050 m n.p.m., jak widać na mapie górskiej Polski.

Mapa klimatyczna Polski

Mapa temperatury Polski

Mapa klimatyczna Polski przedstawia średnią temperaturę i strefy klimatyczne Polski. Ta mapa klimatyczna Polski pozwoli na poznanie pogody, średnich opadów, średniego nasłonecznienia i różnych klimatów Polski w Europie. Mapa klimatyczna Polski jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Klimat w całej Polsce jest przeważnie umiarkowany. Klimat jest oceaniczny na północy i zachodzie i stopniowo staje się cieplejszy i kontynentalny na południu i wschodzie. Lata są na ogół ciepłe, a średnie temperatury wahają się od 18°C (64°F) do 30°C (86,0°F) w zależności od regionu, jak to pokazano na mapie klimatycznej Polski. Zimy są raczej mroźne, ze średnimi temperaturami około 3°C (37,4°F) na północnym zachodzie i -6°C (21°F) na północnym wschodzie. Opady spadają przez cały rok, choć szczególnie na wschodzie; zima jest bardziej sucha niż lato.

Najcieplejszym regionem Polski jest Dolny Śląsk, położony w południowo-zachodniej Polsce, gdzie temperatury w lecie średnio wahają się od 24°C (75,2°F) do 32°C (90°F), ale w niektóre dni w najcieplejszym miesiącu lipca i sierpnia, jak widać na mapie klimatycznej Polski, mogą sięgać nawet 34°C (93,2°F) do 39°C (102,2°F). Najcieplejszymi miastami w Polsce są Tarnów, który znajduje się w Małopolsce i Wrocław, który znajduje się na Dolnym Śląsku.

Średnie temperatury we Wrocławiu wynoszą 20 °C (68 °F) w lecie i 0 °C (32,0 °F) w zimie, ale Tarnów ma najdłuższe lato w całej Polsce, które trwa 115 dni, od połowy maja do połowy września, jak pokazano na mapie klimatycznej Polski. Najchłodniejszy region Polski znajduje się w północno-wschodniej części województwa podlaskiego, przy granicy z Białorusią. Zazwyczaj najzimniejszym miastem są Suwałki. Na klimat wpływają zimne fronty, które pochodzą ze Skandynawii i Syberii. Średnia temperatura w zimie w województwie podlaskim waha się od -6 °C (21°F) do -4 °C (25°F).