Na tej stronie znajduje się pusta mapa Polski do wydrukowania i pobrania w formacie PDF. Konturystyczna mapa Polski przedstawia międzynarodową granicę Polski w Europie. Wektorową mapę Polski można wykorzystać do celów osobistych lub edukacyjnych.

Pusta mapa Polski

Pusta mapa Polski

Pusta mapa Polski pokazuje kraj Polska pusta. Ta pusta mapa Polski pozwoli Ci wykorzystać ją np. do zajęć osobistych lub edukacyjnych z dziećmi (rysunek). Pustą mapę Polski można pobrać w formacie PDF, do wydruku i bezpłatnie.

Pusta mapa Polski przedstawia podział administracyjny Polski w następujący sposób: Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Lubelskie, Lubuskie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie.

Polska jest krajem położonym w Europie Środkowej, podzielonym na 16 województw, jak zaznaczono na Pustej mapie Polski. Województwo jest najwyższym poziomem podziału administracyjnego kraju. Dalej podzielone jest na 379 powiatów lub gmin, które z kolei dzielą się na 2.479 gmin lub gmin.

Jak widać na Pustej mapie Polski, terytorium Polski podzielone jest na województwa (województwa lub regiony), które następnie dzielą się na 314 powiatów, 66 miast i miejscowości na prawach powiatu (powiaty lub powiaty), a te z kolei dzielą się na 2.479 gmin (gminy lub gminy).

Zarysy map Polski

Mapa konturów Polski

Obrys mapy Polski przedstawia wszystkie kontury i granice Polski. Ten zarys mapy Polski pozwoli Ci w łatwy sposób poznać sąsiednie kraje Polski w Europie. Mapa konturowa Polski jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

W minionym tysiącleciu nazwa Polska została zastosowana do zmieniającej się bazy terytorialnej. Kiedyś, w połowie XV wieku, Polska była największym państwem w Europie. W innych czasach w ogóle nie istniało państwo polskie. Jego obecne granice, rozciągające się na długości 2 198 mil (3 538 km), zostały wytyczone w 1945 r., jak wspomina się w zarysie mapy Polski. Polska graniczy na północy z Morzem Bałtyckim, na północnym wschodzie z Rosją i Litwą, a na wschodzie z Białorusią i Ukrainą. Na południu granica przebiega przez przełęcz wodną Beskidu, Karpat i Sudetów, które oddzielają Polskę od Słowacji i Czech, natomiast na zachodzie granicę z Niemcami wyznaczają Nysa Łużycka i Odra.

Polska jest krajem Europy Środkowej. Położona jest zarówno na północnej jak i wschodniej półkuli Ziemi. Jak widać w zarysach mapy Polski, Polska graniczy z 7 narodami: na zachodzie z Niemcami, na południowym zachodzie z Czechami, na południu ze Słowacją, na południowym wschodzie z Ukrainą, na wschodzie z Białorusią, na północnym wschodzie z Litwą i Rosją. Na północy Polska graniczy z Morzem Bałtyckim. Państwo to dzieli granice morskie z Danią i Szwecją.

Granice Polski mają długość 3511 lub 3582 km, jak zaznaczono na mapie Polski. Kraje sąsiadujące to Niemcy na zachodzie, Czechy i Słowacja na południu, Ukraina i Białoruś na wschodzie, a Litwa i rosyjska prowincja Obwód Kaliningradzki na północnym wschodzie. Na północy Polska graniczy z Morzem Bałtyckim.

Wektor mapy Polski

Mapa Polski wektor

Wektorowa mapa Polski pokazuje całą powierzchnię Polski pustą. Ta wektorowa mapa Polski pozwoli Ci na dokonywanie zmian lub dodawanie szczegółów do mapy Polski w Europie, dla celów osobistych lub edukacyjnych. Mapa wektorowa Polski jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do wydruku i bezpłatnie.

Polska leży w fizycznym centrum kontynentu europejskiego, w przybliżeniu pomiędzy szerokościami geograficznymi 49° a 55° N oraz długościami 14° a 24° E, jak to pokazano na mapie Polski. Nieregularnie okrągły kształt, od północy graniczy z Morzem Bałtyckim, od północnego wschodu z Rosją i Litwą, a od wschodu z Białorusią i Ukrainą.

Rozbiór Polski i jej okupacja przez obce mocarstwa w latach 1795-1918 pozostaje do dziś główną cechą organizacji wektora mapy Polski. Znajdujące się pod opieką trzech sąsiednich państw terytoria Polski znają od 123 lat radykalnie różne trajektorie społeczno-gospodarcze. Dziś stare granice państwowe trzech imperiów, które dzieliły Polskę, są nadal widoczne na wielu zarysach map Polski.

Polska jest obszarem równinnym o powierzchni 389 tys. km2 , jak to pokazano na mapie Polski wektorowej. Nowe państwo przyjmuje demokratyczną konstytucję parlamentarną w 1921 roku. W tym czasie Polska ma 31,9 mln mieszkańców, w tym kilka mniejszości. Niemcy utrzymały wszystkie swoje wschodnie granice z 1914 r., tolerując państwo polskie ograniczone do zarysu dawnej rosyjskiej i austriackiej mapy Polski. Powstanie poznańskie w grudniu 1919 roku, w następstwie utworzenia w całej Polsce rad robotniczych i żołnierskich, a następnie trzech kolejnych powstań śląskich (od 1919 do 1921 roku), miało zmusić Niemców, ale i mocarstwa zachodnie do ustępstw wobec Polski.