Na tej stronie znajdziesz mapę Polski do wydrukowania i ściągnięcia w formacie PDF. Mapa Polski w trybie offline oraz szczegółowa mapa Polski przedstawia północ i południe Polski w Europie.

Mapa Polski

Mapa kraju Polska

Mapa Polski pokazuje mapę Polski w trybie offline. Ta mapa Polski pozwoli Ci na orientację w Polsce w Europie. Mapę Polski można pobrać w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Obecne województwa (województwa) są w dużej mierze oparte na historycznych regionach kraju, podczas gdy te z ostatnich dwóch dekad (do 1998 r.) były skupione i nazwane na mapie Polski dla poszczególnych miast. Nowe jednostki mają powierzchnię od poniżej 10.000 km2 (3.900 km2 ) dla województwa opolskiego do ponad 35.000 km2 (14.000 km2 ) dla województwa mazowieckiego. Władza administracyjna na szczeblu wojewódzkim jest podzielona między wojewodę mianowanego przez rząd (wojewodę), sejmik i władzę wykonawczą wybieraną przez to zgromadzenie.

Według Frost & Sullivan Country Industry Forecast kraj ten staje się interesującą lokalizacją dla inwestycji w badania i rozwój. Międzynarodowe firmy, takie jak: ABB, Delphi, GlaxoSmithKline, Google, Hewlett-Packard, IBM, Intel, LG Electronics, Microsoft, Motorola, Siemens i Samsung utworzyły centra badawczo-rozwojowe w Polsce, jak wspomniano na mapie Polski. Ponad 40 ośrodków badawczo-rozwojowych i 4500 badaczy czyni z Polski największy ośrodek badawczo-rozwojowy w Europie Środkowej i Wschodniej.

Polska jest uznawana za regionalną potęgę gospodarczą w Europie Środkowej, posiadającą blisko 40 proc. z 500 największych firm w regionie (wg przychodów), jak widać na mapie Polski. Polska była jedynym członkiem UE, który uniknął recesji z końca lat 2000 (dekady), co świadczy o stabilności polskiej gospodarki. Najbardziej konkurencyjne firmy w kraju są częścią składową WIG20, który jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Polska na mapie

Polska na mapie

Polska na mapie pokazuje mapę kraju Polska. Polska na mapie pozwoli Ci zaplanować podróż po Polsce w Europie. Mapa oznaczona na mapie Polski jest dostępna do pobrania w formacie PDF, w wersji drukowanej i bezpłatnie.

Do II wojny światowej Polska była społeczeństwem zróżnicowanym religijnie, w którym współistniały znaczne mniejszości żydowskie, protestanckie i chrześcijańskie prawosławne oraz większość rzymskokatolicka. W wyniku Holokaustu oraz ucieczki i wypędzenia ludności niemieckiej i ukraińskiej po II wojnie światowej, Polska stała się w przeważającej mierze katolicka, jak wspomniano w Polsce na mapie. W 2007 roku 88,4% ludności należało do Kościoła katolickiego. Choć wskaźniki wyznania są niższe i wynoszą od 52% do 60%, Polska pozostaje jednym z najbardziej pobożnie religijnych krajów w Europie.

Polska podzielona jest na 16 województw (województwo, pojedyncze - województwo), jak widać na mapie Polski; Dolny Śląsk, Kujawy-Pomorze, Łódź, Lubelskie, Lubusz, Małopolska, Mazowsze, Opole, Podkarpacie, Podlaskie, Pomorze, Śląsk, Świętokrzyskie, Warmia-Masury, Wielkopolska i Pomorze Zachodnie.

Polska ustanowiła wolność prasy od upadku komunizmu, system, w którym media były silnie kontrolowane politycznie i cenzurowane (patrz Polska na mapie). Publiczna telewizja i radio są jednak nadal regulowane przez rząd, odbywa się to za pośrednictwem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji), która jest podobna do telewizyjnych komisji regulacyjnych w innych rozwiniętych krajach.

Szczegółowa mapa Polski

Szczegółowa mapa Polski

Na szczegółowej mapie Polski znajduje się oznaczona i duża mapa kraju Polska. Ta szczegółowa mapa Polski pozwoli Ci zorientować się w Polsce w Europie. Szczegółowa mapa Polski jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Szpitale w Polsce są zorganizowane według regionalnej struktury administracyjnej, w związku z czym większość miast posiada własny szpital (Szpital Miejski). Większe i bardziej wyspecjalizowane zespoły szpitali znajdują się zazwyczaj tylko w dużych miastach, a jeszcze bardziej wyspecjalizowane jednostki znajdują się tylko w stolicy, Warszawie. Jednak wszystkie województwa mają swój własny szpital ogólny (większość z nich ma więcej niż jeden), jak pokazano na szczegółowej mapie Polski, wszystkie zobowiązane są do posiadania ośrodka urazowego; tego typu szpitale, które są w stanie poradzić sobie z niemal wszystkimi problemami medycznymi, nazywane są "szpitalami regionalnymi" (Szpital Wojewódzki).

Obecnie w Polsce istnieje 18 w pełni akredytowanych tradycyjnych szkół wyższych wymienionych na szczegółowej mapie Polski, które następnie są uzupełniane przez 20 uczelni technicznych, 9 niezależnych szkół wyższych o profilu medycznym oraz 5 szkół wyższych o profilu ekonomicznym. Oprócz tych instytucji istnieje następnie dziewięć akademii rolniczych, trzy uczelnie pedagogiczne, jedna akademia teologiczna i trzy uczelnie morskie. Długoletnia historia promocji sztuki w Polsce doprowadziła do powstania szeregu uczelni wyższych zajmujących się nauczaniem sztuki. Wśród nich znajduje się siedem wyższych państwowych akademii muzycznych.

Polska ma wielką, wieloletnią tradycję tolerancji wobec mniejszości, a także braku dyskryminacji ze względu na religię, narodowość czy rasę. Ma wysoki poziom równouprawnienia płci, promuje ruch na rzecz praw osób niepełnosprawnych i propaguje równość, co widać na szczegółowej mapie Polski. Polska jest prawnie tolerancyjna wobec homoseksualizmu (prawa LGBT w Polsce), będąc podobno jedynym krajem w historii Europy, który nie karał LGBTQ i jedynym krajem na świecie, który ma ustawodawcę transseksualnego, posłankę Annę Grodzką. Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym kary cielesne były zakazane.

Mapa Polski Północnej

Mapa Polski Północnej

Mapa Polski Północnej przedstawia północną część kraju Polska. Mapa Polski Północnej pozwoli Ci w łatwy sposób zwiedzić obszary północnej Polski w Europie. Mapę Polski Północnej można pobrać w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Największym atutem Polski Północnej jest jej położenie nad Morzem Bałtyckim, jak pokazano na mapie Polski Północnej, co w istotny sposób determinuje charakter lokalnej gospodarki. W województwach zachodniopomorskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim głównymi miastami, szczególnie atrakcyjnymi inwestycyjnie, są Szczecin, Kołobrzeg, Trójmiasto, czyli Gdańsk, Gdynia i Sopot oraz Toruń i Bydgoszcz.

Nawet w kraju przyzwyczajonym do przesuwania granic, północna Polska prezentuje niezwykle skomplikowaną historyczną zagadkę. Następnie domeną krzyżaków, kupców hanzeatyckich i Prusów, dopiero w ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat region ten stał się definitywnie polski. Konurbacja Gdańska, Sopotu i Gdyni, zwana Trójmiastem, łączy wybrzeże Bałtyku z dramatycznymi stoczniami i piaszczystymi plażami, a do najważniejszych miejsc w głębi lądu należą średniowieczne centra Malborka i Torunia wymienione na mapie Polski Północnej. Tymczasem północno-wschodni region Mazur, z pozornie niekończącą się siecią jezior i rzek, jest naturalnym cudem dla kajakarzy i miłośników outdooru. Wiele z tych okolicznych wiosek bukolickich, z ich drewnianymi kościołami i tradycjami ludowymi, wydaje się niewiele zmieniać od XIX wieku.

Gospodarka Polski Północnej w znacznym stopniu opiera się na przemyśle morskim (stocznie remontowe i stocznie stoczniowe specjalizujące się w produkcji jednostek pływających typu offshore oraz elementów do produkcji energii odnawialnej), przemyśle naftowym, spożywczym (np. związanym z rybołówstwem i przetwórstwem ryb), metalowym i maszynowym, drzewnym i meblarskim, budowlanym, a także na automatyce przemysłowej i energetyce. Ze względu na zróżnicowany krajobraz, Polska Północna oferuje korzystne warunki dla turystyki kulturowej i aktywnej. Do szczególnie cennych miejsc należą parki narodowe: Woliński, Słowiński i Bory Tucholskie, co widać na mapie Polski Północnej. Ciekawych wrażeń dostarczy także zwiedzanie Półwyspu Helskiego, Mierzei Wiślanej i Żuław.

Mapa Polski Południowej

Mapa Polski Południowej

Mapa Polski południowej przedstawia południową część kraju Polska. Mapa Polski Południowej pozwoli Ci w łatwy sposób zwiedzić obszary południowej Polski w Europie. Mapa Polski Południowej jest dostępna do pobrania w formacie PDF, w wersji drukowanej i bezpłatnej.

Wyznaczone przez Tatry (nazywane lokalnie Tatrami) Góry, które tworzą południową granicę kraju ze Słowacją, Polska Południowa składa się z trzech województw (Prowincji): Opole, województwo śląskie i małopolskie, wymienione na mapie Polski południowej. W regionie znajduje się nadal wiele pięknych średniowiecznych zamków, w tym Moszna w Opolu i potężny 400-pokojowy Książe na Śląsku. Małopolska jest siedzibą tętniącego życiem Krakowa, trzeciego co do wielkości miasta w kraju. Góry i tereny zielone w tym regionie są idealne do uprawiania przygody na świeżym powietrzu.

Południowa Polska przyciąga więcej turystów niż jakikolwiek inny region w kraju, a jej atrakcyjność jest widoczna już na pierwszy rzut oka na mapie. Tatry graniczące ze Słowacją są najbardziej spektakularne w kraju, ośnieżone przez większą część roku i wyraźnie alpejskie w dotyku. Dawna stolica królewska Krakowa jest perełką architektoniczną i intelektualnym sercem kraju. Papież Jan Paweł II był tu arcybiskupem aż do wyboru w 1978 r., ale równie ważne są żydowskie korzenie miasta: przed Holokaustem było to jedno z najbardziej tętniących życiem centrów żydowskich w Europie. Ta wielokulturowa przeszłość odbija się echem w starej dzielnicy Kazimierz, a jej kulminacja jest wyraźnie zapisana w obozach zagłady Auschwitz-Birkenau, 50 km na zachód od miasta, jak to pokazano na mapie południowej Polski.

Południe Polski jest poprzecinane górami, u podnóża których znajdują się największe metropolie w Polsce - Kraków i Katowice, jak widać na mapie południowej Polski. Z jednej strony, region ten jest prawdziwym rajem dla miłośników górskich wędrówek i wspinaczki, a z drugiej - przemysłowym sercem Polski. Doskonała komunikacja i połączenia z innymi częściami kraju sprawiają, że Polska Południowa cieszy się dużą popularnością wśród inwestorów.