Na tej stronie znajdziesz mapę ludności Polski do wydrukowania i ściągnięcia w formacie PDF. Mapa gęstości zaludnienia Polski przedstawia liczbę mieszkańców w stosunku do wielkości kraju oraz strukturę ludności Polski w Europie.

Polska mapa gęstości zaludnienia

Mapa gęstości zaludnienia Polski

Mapa gęstości zaludnienia Polski przedstawia liczbę mieszkańców w stosunku do wielkości Polski. Ta mapa demograficzna Polski pozwoli Państwu poznać demografię i strukturę ludności Polski w Europie. Mapa gęstości zaludnienia Polski jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Polska zajmuje 38. miejsce w zestawieniu krajów (i zależności) według liczby ludności. Gęstość zaludnienia w Polsce wynosi 124 osoby na 1 km2 (320 osób na 1 km2). Łączna powierzchnia ziemi wynosi 306 230 km2 (118 236 mil kwadratowych). 60.2 % ludności to ludność miejska (22 781 639 osób w 2020 r.), jak zaznaczono na mapie gęstości zaludnienia w Polsce. Mediana wieku w Polsce wynosi 41,7 lat.

Polska jest szóstym najbardziej zaludnionym krajem w UE i dziewiątym najbardziej zaludnionym w Europie. Po niewielkim spadku liczby ludności od połowy do końca lat 2000. liczba ludności w Polsce stopniowo rosła w skali roku. Na podstawie obecnych tendencji szacuje się, że w 2050 r. Polska doświadczy spadku liczby ludności o około 4 miliony (patrz mapa gęstości zaludnienia Polski), co jest wysoce wiarygodne ze względu na trwający kryzys finansowy w Europie.

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na koniec 2007 r. Polska liczyła 38 115 000 mieszkańców, co przekłada się na średnią gęstość zaludnienia 122 osób/km² (miejska 1105 na 1 km², wiejska 50 na 1 km²). 61.5% ludności Polski mieszka na terenach miejskich, a liczba ta powoli maleje, co widać na mapie gęstości zaludnienia Polski. Polska jest 33. najbardziej zaludnionym krajem na świecie (9. miejsce w Europie, z 5,4% populacji europejskiej). Całkowita liczba ludności Polski jest niemalże stagnacją (wzrost liczby ludności wyniósł 0,08%). Średnia długość życia wynosiła 70,5 roku dla mężczyzn i 78,9 roku dla kobiet. W 2009 r. ma ona wynieść 73,1 dla mężczyzn i 79,5 dla kobiet. Rozkład ludności jest nierównomierny. Z perspektywy etnicznej Polska jest bardzo jednorodna - 96,7% ludności to Polacy.